§ II. Pasado reciente y etnografía

“Os concellos de Abadín e Pastoriza son os máis enxebres d’a terra de Mondañedo, tanto n-a fala coma n-as costumes”

Eduardo Lence Santar, ‘A festa d’o San Joan’ (El Compostelano, 2.11.1938)

Arquitectura e escultura relixiosa

MAPA: Pincha para ver a xeolocalización dalgúns fitos patrimoniais da Pastoriza

Industrias, oficios e labores

Arquitectura doméstica

Música e escultura