V. Historiografía

[En construción]

  • Orixes dos britóns da diocese
  • Procedencia de Mailoc
  • Localización da sede
  • Lugar e patrón do Mosteiro Maximi
  • A Asturias britoniense
  • A identificación co bispado laniobriense