2022

11 de Marzo. Encontro sobre os Centros de Interpretación (Consello da Cultura Galega)

“Os centros interpretativos como lugares de educación e formación da cidadanía nos espazos rurais”. EMPC, 35. In Situ. Unha ollada dende o Centro de Interpretación de Bretoña (A Pastoriza, Lugo).

Os Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural son unha iniciativa da Sección de Patrimonio e Bens Culturais do Consello da Cultura Galega que comezou en novembro de 2015. Teñen como obxectivo xerar un espazo de difusión, debate, encontro e coñecemento arredor de diferentes proxectos que afectan ao patrimonio cultural, en xeral, e que non sempre chegan a un público amplo por diferentes motivos. Os encontros acollen a calquera persoa que se queira achegar a este espazo, ben sexa un profesional da xestión do patrimonio ou da cultura, unha investigadora ou investigador ou ben calquera axente social que teña interese polo patrimonio e polo debate arredor del. Os protagonistas dos encontros son, así, o elemento patrimonial, o debate e a reflexión. Os encontros focalizáronse até o de agora en proxectos de arqueoloxía, rehabilitación, arquitectura, historia da arte ou mesmo en enfoques interdisciplinarios, pero tamén na xestión patrimonial, na divulgación do patrimonio, na participación cidadá e incluso no conflito patrimonial; en patrimonios esquecidos e vivos, materiais e inmateriais, amigables ou conflitivos; nas políticas patrimoniais, nos encontros e des-encontros. En 2018 puxemos en marcha o programa IN SITU, que traslada a difusión e reflexión ao contexto xeográfico e social dos bens en que se focaliza cada encontro, analizando IN SITU as realidades patrimoniais.

Neste 2022 focalizaremos a mirada é o CIN Bretoña, un centro de interpretación localizado no concello da Pastoriza (Lugo) que conta cunha exposición centrada na arqueoloxía, historia e etnografía do concello, pero que pon a mirada tamén no patrimonio natural, a través dunha serie de rutas polos arredores, así como nos protagonistas que construíron a historia de Bretoña. A través deste proxecto, queremos traer a debate o papel dos centros de interpretación en Galicia na formación e educación patrimonial da cidadanía, sobre todo nos espazos rurais, analizando que papel desempeñan, cal é o seu funcionamento, cal a conexión coas poboacións locais, ou que tipo de xestión se fai neles, para rematar nunha ollada más ampla desde unha mirada crítica e interdisciplinaria á infraestrutura dos centros de interpretación existentes en Galicia e as novas tendencias. Para iso, teremos como marco a recente Lei 7/2021, do 17 de febreiro, de museos e outros centros museísticos de Galicia.

Programa

22 de Abril. O Colexio de Bretoña conmemora o Día do Libro

19 de Xuño. Presentación libro de Fernando Villapol

Máis de oitenta persoas asistiron á presentación do primeiro libro de Fernando Villapol no Centro de Interpretación de Bretoña. Lamentamos que o espazo se quedara pequeno e que non houbese cadeiras para todos, pero moi contentos e agradecidos polo interese dos veciños. Moitos parabéns ao autor pola súa obra e convocatoria. No acto falaron: Xoán Ramiro Cuba Rodríguez, encargado do servizo de publicacións da Deputación de Lugo, á cal se debe a edición do libro; José Isidro Fernández Villalba, historiador de Mondoñedo; Ito Villapol Salgado, fillo do autor; e o propio Fernando Villapol Parapar. Tralo acto, os asistentes puideron facerse cun exemplar gratuito e desfrutar duns pinchos no anexo do CIN.