Percorrido polo patrimonio natural e cultural

Galería de elementos patrimoniais do concello da Pastoriza

§ I. PEGADAS DOS PRIMEIROS POBOADORES

“…ninguna de las Iglesias referidas en los tomos precedentes me dio tanto que hacer para afianzar sus memorias”

Enrique Flórez en De las Iglesias Britoniense, y Dumiense, incluidas en la actual de Mondoñedo (España Sagrada, tomo 18, 1764)

Prehistoria: Megalitismo, Idade do Bronce e Cultura castrexa

Romanización: o Castro de Saa e outras pegadas romanas

TardoantigüidadeIdade Media: O bispado britoniense e o mosteiro de Bretoña

§ II. ÉPOCA MODERNA: VESTIXIOS E ETNOGRAFÍA

“Os concellos de Abadín e Pastoriza son os máis enxebres d’a terra de Mondañedo, tanto n-a fala coma n-as costumes”

Eduardo Lence Santar, ‘A festa d’o San Joan’ (El Compostelano, 2.11.1938)

Arquitectura e escultura relixiosa

MAPA: Pincha para ver a xeolocalización dalgúns fitos patrimoniais da Pastoriza

Industrias, oficios e labores

Arquitectura doméstica

Música e escultura

§ III. PAISAXE MINERAL, VEXETAL E ANIMAL

«(…) Pssamos al rio famoso de nombre, / que en nuestra Galicia llamamos el Miño,/ al qual hasta agora llamaramos niño,/ mas otros que absorbe le hazen ser hombre,/ en partes va bravo, que no ay quien no assombre, / passa por pueblos que aquí se diran, / la fuente do nace se llama Miñan, / que deste Miñan tomo su renombre.»

Bartolomé Sagrario de Molina (1550), Descripción del Reyno de Galicia y de las cosas notables del, Málaga, 4ª parte, ‘De los rios, y Pueblos’, fol. 36

Pastos e cerros

Regatos e fragas

Vacas e cegoñas

Cabalos e outros equinos