Britones en Gallecia

[en construción]

Ainda que parece claro que a maior parte das igrexas britonienses se atopaban no Norte do sínodo lucense (ó Norte dos antigos conventus lucensis e asturicensis), apenas temos datos seguros sobre a súa concreta localización.