Época castrexa e galaicorromana

  1. Idade do Ferro I (-2.750 / -2.400): a aparición dos castros
  2. Idade do Ferro II (-2.400 / -2.025): evolución e consolidación da cultura castrexa
  3. Romanización (-2025/-1700): a reconfiguración e definición do territorio
  4. 1ª Cristianización (anos 300-409)