IV. Documentos

Neste panel amósanse os documentos máis importantes sobre a igrexa britoniense: as actas do parroquial suevo, nas que se define a súa xurisdición, e as firmas dos bispos que asistiron ao Concilio de Braga II, entre as que figura a de Mailoc. As copias que se exhiben no CIN proceden do Tumbo Vello da Catedral de Lugo, un códice manuscrito de época medieval que se conserva no Archivo Histórico Nacional (Cod. L. 1043, Nº6-7, f. 6v-7r).

Documentos: