Parroquial suevo (569)

«… Ad sedem Brittoniorum: Ecclesias que sunt intro Britonnis una cum Monasterio Maxime & Asturias

A definitiva integración da monarquía sueva na aristocracia galaicorromana produciuse coa súa conversión ao catolicismo a mediados do s. VI, posiblemente baixo o influxo de Martiño de Braga e durante o reinado de Aramiro. No ano 569, o seu sucesor Teodomiro mandou celebrar un concilio en Lugo no que se debía dar solución a dous problemas: algúns bispos tiñan dioceses demasiado extensas, o que dificultaba que visitasen todas as súas igrexas anualmente; ademais, a existencia dun so metropolitano para toda a Gallaecia, o de Braga, tampouco facilitaba a asistencia aos seus concilios dende as parroquias máis remotas. Por estas razóns determinouse crear unha segunda sede metropolitana en Lugo e erixir novas cátedras episcopais coas súas correspondentes parrochiae: o sínodo bracarense agruparía as sedes de Braga (30 parroquias), Porto (25), Lamego (6), Coimbra (7), Viseu (9), Dumio (1) e Idanha (3); mentres que do sínodo lucense dependerían as de Lugo (4 ou 16), Ourense (10), Astorga (10), Iria (7 ou 17), Tui (17) e Britonia (1+1). Esta reorganización eclesiástica é a que se recolle no presente documento, no que Britonia aparece en último lugar como unha das dioceses recentemente fundadas: «Á sede britoniense [pertencen] as igrexas que hai entre os britóns, xunto co mosteiro Maximi, e [as que están en] Asturias».

A transcripción completa deste manuscrito pódese consultar en 4dc129_1e2248f737f0442eb746acaaeae2d01d.pdf (wixstatic.com)

Actas do Concilio de Lugo ou ‘Divisio Thodomiri’ recollidas nunha copia medieval do Tumbo Vello da Catedral de Lugo (AHN, Cod., L. 1043, Nº7, fol. 7r). En amarelo, sinálase a mención á diocese britoniense.